Навчання

Електронний деканат


Підготовку майбутних фахівців з соціології, політології, соціальної роботи, політичної соціології, медіа-комунікацій ведуть досвідчені викладачі, які пов'язують свою навчально-виховну роботу з науковими дослідженнями різних сфер суспільного життя. Підготовку майбутніх фахівців здійснюють
6 кафедр (соціології, прикладної соціології та соціальних комунікацій, політичної соціології, соціології управління та соціальної роботи, методів соціологічних досліджень, медіакомунікацій);

Ознайомитись з навчально-методичними комплеками дісциплін:

Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи за спеціальністю 054 Соціологія (ОПП СПМ)

Соціологічний факультет має аспірантуру та докторантуру. На факультеті працює спеціалізована рада з захисту докторських дисертацій з соціології за трьома науковими спеціальностями: теорія та історія соціології, соціологія культури, науки та освіти, соціологія управління.

На базі факультету проводяться численні семінари та міжнародні конференції з різноманітних питань соціологічної науки та соціальної практики.