Наука

Наукова робота традиційно займає провідне місце в діяльності факультету. Вона здійснюється викладачами, аспірантами та докторантами 6 кафедр – соціології, прикладної соціології та соціальних комунікацій, політичної соціології, соціології управління та соціальної роботи, методів соціологічних досліджень, медіакомунікацій, а також студентами факультету.

ПЛАН наукової роботи соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на 2022/2023 навчальний рік

Звіт декана соціологічного факультету «Про основні показники діяльності факультету»

На факультеті успішно функціонує Студентське наукове товариство.

На факультеті діє спеціалізована вчена рада Д64.051.15 із захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальностей 22.00.01, 220.00.03, 22.00.04.

Факультет є центром діяльності Соціологічної Асоціації України.

Соціологічні дослідження на факультеті, їх провідні напрямки і школи були закладені проф. О. О. Якубою. Успішно розвиваються 6 наукових шкіл, які втілюють наукові здобутки факультету: "Cоціальні комунікаціі у світі, що змінюється", "Молодь та освіта в інформаційному суспільстві, Соціологія соціальної роботи та управління в сучасному суспільстві", "Процеси інтеграції та дезінтеграції у розділених суспільствах, Нові медіа та комунікативні стратегії інформаційного суспільства".