Про факультет

Положення про соціологічний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Презентація. Коротко про головне

Незважаючи на те, що соціологічна освіта в нашому славетному вузі була започаткована ще до революції, напочатку ХХ сторіччя, лише через 70 років, вже наприкінці сторіччя університет почав готувати соціологів-професіоналів. Це стало можливим завдяки науковому та кадровому потенціалу створеної у 1963 році лабораторії соціологічних досліджень та відкритій у 1980 році кафедрі соціології на чолі з професором Якубою О.О. Саме з 1980 року ця кафедра забезпечувала підготовку фахівців за введеною на економічному факультеті спеціалізацією з соціології. Перший випуск за цією спеціалізацією відбувся у 1983 році. У 1988 році на економічному факультеті було відкрито відділення соціології, а у 1990 році засновано соціологічний факультет. Першим деканом соціологічного факультету був теперішний ректор Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна проф. Бакіров Віль Савбанович.


На факультеті працює 20 професорів та 55 доцентів і викладачів, навчається більше 900 студентів, серед яких є іноземні громадяни. Факультет має денне та заочне відділення.


Студенти, що навчаються за спеціальностями "Соціологія", "Соціальна робота", "Медіакомунікації", "Журналістика" вивчають більше 100 різноманітних курсів, серед яких філософія, загальна та соціальна психологія, політологія, економічна теорія, математика, загальна соціологія, історія соціології, методологія та організація соціологічних досліджень, конфліктологія, політична соціологія, теорія та практика соціальної роботи, управлінське консультування, маркетинг, соціологія освіти, соціологія молоді, соціологія сім'ї, методи комп'ютерної обробки соціальної інформації та ін.


Найкращим студентам факультету присуджуються почесні стипендії імені всесвітньо відомих вчених М.М.Ковалевського та О.О.Якуби.


Професійна діяльність випускників факультету перш за все пов'язана з дослідницькою та викладацькою роботою у вузах та коледжах, ліцеях та гімназіях, соціологічних центрах, соціальних службах органів влади, центрах зайнятості, соціально-психологічних службах збройних сил тощо. Вихованці факультету працюють також в галузі реклами та маркетингу, в пресі, на радіо та телебаченні, в органах державного управління та місцевого самоврядування.


Факультет має комп'ютерний клас, обладнаний сучасною технікою, методичний кабінет та інформаційний центр, що дає змогу студентам працювати в мережі Internet та спілкуватися зі своїми колегами із різних країн світу


Соціологічний факультет має аспірантуру та докторантуру. На факультеті працює спеціалізована рада з захисту докторських дисертацій з соціології за трьома науковими спеціальностями: теорія та історія соціології, соціологія культури, науки та освіти, соціологія управління.


На базі факультету проводяться численні семінари та міжнародні конференції з різноманітних питань соціологічної науки та соціальної практики.


Підготовку майбутних фахівців з соціології, політології, соціальної роботи, політичної соціології, медіа-комунікацій ведуть досвідчені викладачі, які пов'язують свою навчально-виховну роботу з науковими дослідженнями різних сфер суспільного життя.