Вступникам

УМОВИ ПРИЙОМУ НА СОЦІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В.Н.Каразіна

Правила прийому на навчання до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна для здобуття вищої освіти в 2023 році

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України

Повний перелік документів

ВСТУП 2023

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ з журналістики для вступників на навчання для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 061 Журналістика

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання у 2022 році, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Перелік спеціальностей для прийому на навчання у 2022 році на другий (або третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття ступеня бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра

Перелік спеціальностей для прийому на навчання у 2022 році для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), фахові іспити та терміни навчання

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)

Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна у 2022 році (для громадян України, іноземців, які постійно проживають в Україні на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту)

Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна у 2022 році (для іноземних громадян та осіб без громадянства)

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

Програма комплексного фахового іспиту (Аудіовізуальні медіа, магістерський рівень)

Програма комплексного фахового іспиту (Соціологія, магістерський рівень)

Програма комплексного фахового іспиту (Журналістика, друга вища, паралельна)

Програма комплексного фахового іспиту (Соціологія, друга вища, паралельна)

Програма комплексного фахового іспиту (Соціальна робота, друга вища, паралельна)

Вартість платних послуг у сфері освітньої діяльності для громадян України у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна в 2023/2024 н.р.

Спеціальності

Освітні програми

Бакалавр* Бакалавр* Магістр* Магістр*
Денна Заочна Денна Заочна

054-Соціологія

Соціологія комунікацій, реклами та зв'язків з громадськістю

28000

9800

Соціально-політичні та маркетингові дослідження

28000

9800

Соціальні технології 32900

18700

Соціальний менеджмент

32900

18700

Цифровий соціум

32900

18700

231-Соціальна робота

Соціальна робота

18580

7270

061-Журналістика

Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю

29550

13950

Аудіовізуальні медіа та цифрова журналістика

32900

18700

Вартість навчання для іноземних громадян

Примітка:

Вартість вказана у гривнях.

* Вартість одного року навчання у гривнях.

Відповідальний секретар приймальної комісії соціологічного факультету:

ТУРЧЕНКОВА Валерія Валеріївна, тел. 050-402-69-15

Адреса приймальної комісіі університету:

Головний корпус Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,

пл.Свободи, 4, г. Харків 61022

тел. 707-53-75, 707-54-88

За додатковою інформацією звертатись: start.karazin.ua